Trang chủ | Giấy phép kinh doanh | Mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải bằng ô tô

Mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải bằng ô tô

[masterslider id=”3″]

Mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải bằng ô tô

Mẫu: Giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Phụ lục 1

 

Tên đơn vị kinh doanh: ………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ………….. /………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……….., ngày…… tháng…… năm…..

 

 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP

GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

 

Kính gửi:   Sở GTVT ……………………….

 

  1. Tên đơn vị vận tải: …………………………………………………………………………..
  2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………………………..
  3. Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………..
  4. Số điện thoại (Fax): ……………………………………………………………………………….
  5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………….. do……………………………………………..cấp ngày ……… tháng……… năm ………………
  6. Họ và tên người đại diện hợp pháp: ………………………………………………………
  7. Xin cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải:

–  …………………………………………………………………………………………………….

–  …………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế của đơn vị.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu .

Đại diện đơn vị kinh doanh

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Tải về :

 

Về Kế toán Bình Dương

An Phúc Hưng chuyên dịch vụ hành chính, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ kế toán tại Bình Dương. Uy tín - Nhanh gọn.

Bài liên quan

Xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại thuận an

Xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại thuận an Thông ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *